Farum Gospel

Sang spreder glæde

Et kor for alle

Farum Gospel, som blev etableret i foråret 2009, er et kor for alle, der gerne vil synge gospelmusik. Vores fælles værdigrundlag er glæden ved at synge og samtidig formidle tro, håb og kærlighed.

 

Vi synger hver mandag aften fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.30 i Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum.

 

Se vores trailer:

HER!

  

 

Trestemmigt kor

Farum Gospel er et trestemmigt kor: Sopran, alt og tenor.

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 60 aktive og syngende medlemmer i alle aldre fra Farum og nærområdet.

 

Bliv medlem af koret

Medlemmer optages løbende hen over sæsonerne, men af hensyn til indstudering af repertoiret er det mest optimalt, hvis man deltager i øveaftenerne fra starten af en sæson.

Nye medlemmer skal ikke til optagelsesprøve, men det forventes, at du kan synge rent og vil bruge energi på at møde op til øveaftnerne, lære repertoiret og evt. koreografi.

 

Sæsoner

Sæsonerne varer fra henholdsvis primo januar til ca. medio juni

og medio august til ca. medio december.

 

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail: farum.gospel@gmail.com

- eller besøg os på Facebook:

https://www.facebook.com/Farum-Gospel-1049658295075227/