Bestyrelsesmøder

 

Der afholdes tre til fire ‘store’ bestyrelsesmøder pr. sæson hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne. Herudover afholdes efter behov korte møder i forlængelse af koraftenerne.

 

Medlemmerne er velkomne til at kontakte bestyrelsen forud for bestyrelsesmøderne, hvis der er emner, som ønskes behandlet af bestyrelsen.