Kontingent

 

To sæsoner

Kalenderåret opdeles i to sæsoner: Januar til juni og august til december.

 

Af hensyn til budgetlægning og planlægning af sæsonens aktiviteter er det vigtigt, at kontingent indbetales senest tre uger efter korstart.

Kontingent pr. sæson:

 

Standardkontingent:

  kr.: 900,-

Unge under 25 år og studerende:

  kr.: 700,-

Pensionister:

  kr.: 700,-

 

Kontingentet indbetales på reg nr. 2413, konto nr. 7562 642 875 hos Nordea.

Husk tydeligt at angive navn på indbetalingen.

 

Indbetalt kontingent REFUNDERES IKKE ved udtræden af koret, jf. korets vedtægter.