Oplysninger til kormedlemmer

 

Øveaftener

Mandage fra kl. 19.00 til 21.30 i Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum.

 

Øvelørdage og workshops

Koret afholder som regel mindst én workshop pr. sæson med henblik på at udvikle koret. Det er ønskeligt, at korets medlemmer deltager, idet det dog skal bemærkes, at disse aktiviteter foregår ved egenbetaling af det enkelte kormedlem.

 

Mødedisciplin

Det er vigtigt og forventes, at alle loyalt møder op til såvel øveaftener som ved korets koncerter, gudstjenester, workshops, samt de tre sidste øvegange inden koncerter. Ved fremmøde læres repertoiret bedst muligt, og vi ønsker at fremstå så professionelt som muligt til vore optrædender. 

Repertoire

Vores dirigent, Linda Andrews planlægger sæsonens repertoire, ligesom hun også planlægger rækkefølgen af sange til koncerter m.v. Linda lytter dog gerne til forslag og ønsker fra såvel bestyrelse som kormedlemmer.

 

Vi har et fællesskab og løfter i samlet flok

Det er ønskeligt, at medlemmerne deltager aktivt i korets aktiviteter. Således vil der i forbindelse med afholdelse af koncerter være brug for, at medlemmerne hjælper med klargøring og oprydning.

Opsætning og nedtagning af musikinstrumenter på øveaftener går på skift mellem stemmegrupperne.

 

Dresscode

Der er ingen dresscode i forbindelse med øveaftener. Påklædningen til koncerter fastsættes fra gang til gang men består grundlæggende af farven sort, ofte kombineret med korets egne tørklæder/slips.

Kormedlemmer opfordres til undlade brug af parfume, da vi står meget tæt.

 

Kontingent

Kontingentet betales to gange årligt – senest fire uger efter sæsonstart. Se kontingent og kontonummer under ‘Kontingent‘.