Vedtægter og privatlivspolitik

 

Vedtægterne er godkendt på Farum Gospels Generalforsamling den 7. september 2020.

Privatlivspolitikken er vedtaget af bestyrelsen den 23. april 2018.

 

Såfremt nye medlemmer ønsker at se referat af sidst afholdte Generalforsamling, skal man henvende sig til bestyrelsen på farum.gospel@gmail.com

 

Vedtægter

Privatlivspolitik