Bestyrelsen for Farum Gospel Choir 2022
Farum Gospel Choirs bestyrelse med suppleanter 2022.

Bestyrelsen

Foreningen Farum Gospel Choir ledes af en bestyrelse bestående af
7 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt af den årlige generalforsamling.

Seneste generalforsamling fandt sted den 4. april 2022.

Her valgte koret for første gang i 10 år en ny formand, idet Dorte Vennits havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille.

Generalforsamlingen udtrykte stor tak til den afgående formand, og efter afstemningen blev bestyrelsen sammensat således:

 

Bestyrelsen

Anna-Lise Holder – formand
Anneli Fleron Windahl – næstformand
Gitte Svenningsen – kasserer
Charlotte Sewohl – PR- og webansvarlig
Kirsten Hjort – medlem
Jannie Willingshøy Jørgensen – medlem
Karen Arevad – medlem
Bøje Pedersen – suppleant
Elisabeth Kruse – suppleant

 

Kontakt

E-mail: mail @ farumgospel.dk

Bestyrelsesmøder

Der afholdes 3 til 4 ‘store’ bestyrelsesmøder pr. sæson hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne. Herudover afholdes efter behov korte møder i forlængelse af koraftenerne.

Medlemmerne er velkomne til at kontakte bestyrelsen forud for bestyrelsesmøderne, hvis der er emner, som ønskes behandlet af bestyrelsen.

Farum Gospel Farve-26