Farum Gospel bestyelsen

Bestyrelsen

Foreningen Farum Gospel ledes af en bestyrelse bestående af
7 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt af den årlige generalforsamling.

Seneste generalforsamling fandt sted den 7. juni 2021, hvor flere bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle genopstillede og blev valgt, så bestyrelsen fortsat består af:

 

Bestyrelsen

Dorte Vennits – formand
Anna-Lise Holder – næstformand
Gitte Svenningsen – kasserer
Charlotte Sewohl – webansvarlig (suppleant for Karen Arevad)
Kirsten Hjort – medlem
Jannie Tryde – medlem
Anneli Fleron Windahl – medlem

Karen Arevad – PR-ansvarlig (orlov til 15/3-22)
Bøje Pedersen – suppleant

 

Kontakt

E-mail: farum.gospel@gmail.com

Bestyrelsesmøder

Der afholdes 3 til 4 ‘store’ bestyrelsesmøder pr. sæson hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne. Herudover afholdes efter behov korte møder i forlængelse af koraftenerne.

Medlemmerne er velkomne til at kontakte bestyrelsen forud for bestyrelsesmøderne, hvis der er emner, som ønskes behandlet af bestyrelsen.