Bestyrelsen for Farum Gospel Choir 2022
Farum Gospel Choirs bestyrelse med suppleanter 2023.

Bestyrelsen

Foreningen Farum Gospel Choir ledes af en bestyrelse bestående af
7 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt af den årlige generalforsamling.

Seneste generalforsamling fandt sted den 15. april 2024

Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse er nu sammensat således:

Bestyrelsen

Anna-Lise Holder – formand
Anneli Fleron Windahl – næstformand
Gitte Svenningsen – kasserer
Karen Arevad – sekretær
Charlotte Sewohl – PR & web
Kirsten Hjort – IT-ansvarlig og musikopstiller
Jannie Willingshøy Jørgensen – tørklædeansvarlig
Bøje Pedersen – suppleant og musikopstiller
Annette Johnson – suppleant

 

Kontakt

E-mail: mail@farumgospel.dk

Bestyrelsesmøder

Der afholdes 3 til 4 ‘store’ bestyrelsesmøder pr. sæson hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne. Herudover afholdes efter behov korte møder i forlængelse af koraftenerne.

Medlemmerne er velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne, hvis der er emner, som ønskes behandlet af bestyrelsen.

Farum Gospel Farve-26