Farum Gospel Choir Kontakt

Kontingent

To sæsoner

Kalenderåret opdeles i to sæsoner: Januar til juni og august til december.

Af hensyn til budgetlægning og planlægning af sæsonens aktiviteter er det vigtigt, at kontingent indbetales senest 3 uger efter korstart.

Kontingent pr. sæson:

Standardkontingent:

  kr.: 1000,-

Unge under 25 år og studerende:

  kr.: 750,-

Pensionister:

  kr.: 750,-

Kontingentet indbetales hos Nordea på
    Reg nr. 2413
    Konto nr. 7562 642 875

Husk tydeligt at angive navn på indbetalingen.

NB: Indbetalt kontingent REFUNDERES IKKE ved udtræden af koret, jf. korets vedtægter.

Farum Gospel Choir øver mandage fra 19 - 21:30 i Stavnsholtkirken.