Kontakt til Farum Gospel Choir

Kontakt

Dirigent: Linda Andrews

Pianist: Kristof Jan Jasik

Korleder: Anna-Lise Holder

Kontakt os:

E-mail: mail@farumgospel.dk

Foreningen Farum Gospel ledes af en bestyrelse bestående af
7 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt af den årlige generalforsamling.

Pr. 4. april 2022 er bestyrelsen sammensat således:

 

Bestyrelsen

Anna-Lise Holder – formand
Anneli Fleron Windahl – næstformand
Gitte Svenningsen – kasserer
Charlotte Sewohl – PR- og webansvarlig
Karen Arevad – medlem
Kirsten Hjort – medlem
Jannie Willingshøy Jørgensen – medlem
Bøje Pedersen – suppleant
Elisabeth Kruse – suppleant

Vi synger mandag aften i Stavnsholtkirken

Vi synger hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 kun afbrudt af en kaffepause på ca. 15 minutter.