Farum Gospel Choir kontakt

Kontakt

Dirigent: Linda Andrews

Pianist: Kristof Jan Jasik

Korleder: Dorte Vennits

 

Kontakt os:

E-mail: farum.gospel@gmail.com

Foreningen Farum Gospel ledes af en bestyrelse bestående af
7 medlemmer og 2 suppleanter, der er valgt af den årlige generalforsamling.

Pr. 7. juni 2021 er bestyrelsen sammensat således:

 

Bestyrelsen

Dorte Vennits – formand
Anna-Lise Holder – næstformand
Gitte Svenningsen – kasserer
Charlotte Sewohl – webansvarlig (suppleant for Karen Arevad)
Kirsten Hjort – medlem
Jannie Tryde – medlem
Anneli Fleron Windahl – medlem

Karen Arevad – PR-ansvarlig (orlov indtil 15/3-22)
Bøje Pedersen – suppleant

Vi synger mandag aften i Stavnsholtkirken

Vi synger hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 kun afbrudt af en kaffepause på ca. 15 minutter.